София (BG): 20:21
Лондон (UK): 18:21
Ню Йорк (USA): 13:21
Language: English
Начало / Услуги / Софтуер по поръчка
Софтуер по поръчка

Когато вашата дейност е специфична и стандартните софтуерни решения не могат да изпълнят Вашите изисквания - Вие се нуждаете от поръчков софтуер разработен специално за Вас. Като наш клиент Вие ще получите от нас именно софтуера от който се нуждаете.

Ние създаваме съвременни програмни продукти за управление на бизнеса на базата на технологията "Клиент/Сървър" и "Интернет/Интранет" решения в съответствие с водещите световни стандарти в областта на информационните технологии.

Нашата цел е създаването на бързи и надеждни приложения за кратки срокове, удовлетворяващи потребностите и изискванията на клиента. Постигаме това, чрез натрупания дългогодишен опит и екипна работа в процеса на проектиране, разработване и тестване на софтуер.

Усилията ни са насочени към създаване на качествени решения, които да се ползват интуитивно и с лекота от експерти в различни сфери, а не само от ИТ специалисти. Технологиите, които ползваме за разработката на софтуер осигуряват гъвкавост и възможности за бъдещо развитие на приложенията.

Нашите клиенти могат да разчитат, както на стандартизирани, така и на индивидуално разработени решения за изпълнение на техните изисквания.


Нашия подход
Осигуряване на подходящото решение за Вашите нужди. Помощ, за да извлечете максимална полза от Вашата инвестиция в технология. Ето какво предлага методиката на Софтуер Солюшънс за процеси, проектирана за основани на решения проекти. Този процес е обозначен като текущ цикъл, за да бъде сигурно, че всеки проект съответства на Вашите дългосрочни бизнес цели. Методологията на процесите ни се състои от 6 фази:


Планиране
При всички проекти е необходимо обмислянето на ключови проблеми и цели за бизнеса с цел начертаване на правилната стратегия. За да бъде постигнато това, се провеждат срещи и дискусии с ключови заинтересовани страни в дружеството. Освен това е необходимо подготвеността на една фирма за технологични промени да се обсъди много преди имплементирането.

Проектиране
Щом са поставени целите на проекта, обхватът е добре дефиниран и е съставен график, започва фазата на проектиране. Избират се решения, които отговарят на целите на проекта, като на този етап се влага значително творчество. Могат да се повдигат допълнителни въпроси. Крайният резултат трябва да бъде ефективен дизайн на проект, който със сигурност да взема предвид всички параметри.

Възлагане на поръчка
Навременното избиране на изпълнител-доставчик на софтуер, хардуер и периферни устройства, е изключително важно, за да се спази графикът на проекта. Преференциалните отношения на Софтуер Солюшънс с нашите търговци, в съчетание с ефективните ни процеси на доставка, осигурява доставянето на продукти за Вашата фирма по график, в точния момент.

Интегриране
Интегрирането на нови приложения и системи изисква да бъдат взети предвид както човешките, така и техническите фактори във Вашата организация. Широкият личен опит на Софтуер Солюшънс поражда ефективен и гладък процес на интегриране. Разделянето на етапи и тестването осигурява гладко стартиране, като намалява въздействието върху бизнес операциите.

Поддръжка
Промените винаги са свързани с въпроси. Всеотдайният екип в Софтуер Солюшънс се грижи да получавате необходимите Ви отговори, тогава, когато са Ви необходими. Нашите договори за поддръжка винаги са скроени така, че да отговарят на Вашите изисквания, с цел максимална стойност и гъвкавост. Можете да разчитате, че със своите задълбочени познания и експертно ниво нашият екип от високо квалифицирани специалисти ще допълва уменията на собствения Ви персонал.

Оценяване
Оценяването е ключов компонент за успеха на един проект и включва в себе си две фази: преглед на проекта и анализ на това как резултатът от проекта допълва цялостните цели на предприятието. Втората фаза играе ролята на встъпление към етапа на планиране на бъдещи проекти. Техниките на оценяване също така ни дават възможността да надграждаме солидния си масив от знания и помагат на фирмата Ви да взема бъдещи стратегически решения.


Разработваме софтуерни решения в следните области
  • Складов софтуер
  • Финансов и счетоводен софтуер
  • Информационни системи
  • Търговски софтуер
  • ERP системи
  • CRM системи
  • HRM системи

 


Вход клиенти
Клиент:
Парола:
 » Вход

Контакти
Софтуер Солюшънс ООД
ж.к. "Изток", ул."Люлякова градина" 23а, бл.56
1113 София, България
телефон: (02) 870 84 33
факс: (02) 870 84 33
e-mail: info@solutionsbg.com
Valid XHTML
Valid CSS
©2001-2024 Софтуер Солюшънс ООД